مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23621 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- من يكي از پست ترين آدمهاي زمين هستم، هميشه گناه و فساد دامنگير من است. يعني؛ هرگناهي كه به ذهنم مي رسد انجام داده ام جز شرابخواري خيلي توبه كردم ولي هميشه ،توبه ام را شكسته ام خيلي دلم مي خواهد خوب باشم وبه درجه بالاي معنويت برسم ، ولي باز هم بطرف گناه رفتم ، دوست دارم توبه كنم ولي ديگه مي ترسم و از خدا شرم دارم و احساس مي كنم ديگه توبه ام پذيرفته نشود چه كار كنم؟ آيا قطع اميد كنم يا باز هم دريچه اي روشن به فردايي پاك در زندگي وجود دارد ؟
اي عزيز ،خداوند از مادر انسان به او مهربانتر است و گناه ما هر چقدر هم كه زياد و بزرگ باشد از رحمت خدا بزرگ تر نيست، بايد بداني كه نا اميدي از آن ذات مقدس خود از گناهان كبيره مي باشد و حتي اگر بدترين انسانها كه هزاران قتل را انجام داده اند ،توبه كنند خداوند آنها را مي بخشد. ولي بايد توجه كرد كه توبه از «حق الناس» پرداخت آن و رضايت صاحب آن است و توبه از نماز و روزه نگرفتن،اداي قضا و انجام آنچه در توضيح المسائل مي باشد است .
اي عزيز؛ اگر از آتش وحشتناك دوزخ در هراسي و ازخداي كريم شرم داري قدر نعمتهاي بي كران او را بدان و به فكر آخرت باش و اين چند روز دنيا را با ميليارد ها ميلياردسال آخرت ،خود عوض نكن .
براي دوري از گناه سعي كن دوستان خود را عوض كني، نماز اول وقت را ترك نكن و اگر مي تواني حتما به مسجد برو و با خوبان همنشين باش نمي شود،كه هم دوست شيطان باشي و هم دوست خدا.
زير شمشير غمش رقص كنان بايد رفت كان كه شد كشته او نيك سرانجام افتاد .
ضمن دوري از محيط هاي فاسد و كنار گذاشتن رفقاي نا مناسب و يا حداقل كمتر رابطه داشتن .
بايد متقابلا به محيط هاي مقدس مثل مساجد و محافل ديني ارتباط زيادتري داشته باشي تا كم، كم روحيه معنوي در انسان تقويت شود. انشاء الله
البته اين را بدانيد،كه هر عادت و معصيتي درمراحل اوليه ترك آن مشكل است، ولي با تكرار نكردن و كمك از خداي متعال حتما بر شيطان نفس غلبه پيدا مي كنيد. اصولا كسب هر كمالي چه دنيايي ، چه اخروري نياز به تلاش و پشت كار دارد. حتي شما اگر بخواهيد،حياط هم بشوي نياز به تمرين و استاد دارد،تا چه برسد به كسب فضائل .
منابع :
1- تهذيب نفس ، آيه الله مظاهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.